Connect with us

Uddannelsesnetværket.dk

Sundhedsuddannelser – 4 bud

Education

Uddannelse

Sundhedsuddannelser – 4 bud

Sundhedsuddannelser – 4 bud

Har du altid drømt om at gøre en forskel, og har du lyst til at arbejde med mennesker? Så kan det nemt være, at din drømmeuddannelse ligger inden for sundhedsvæsenet. Hvis du lige er færdig med gymnasiet, hvor du scorede højt i de naturvidenskabelige fag, kan dette også være et springbræt til en sundhedsuddannelse, idet du i denne sektor skal være skarp på dette område. Så hvis du står og er færdig med din gymnasiale uddannelse eller sabbatåret og ønsker en uddannelse inden for sundhedssektoren, kan du i det følgende få et hurtigt overblik over fire spændende sundhedsuddannelser.

Medicin

Et af de første jobs du tænker på, når tankerne skal dreje hen på sundhedsuddannelser, er formentlig lægejobbet. Hvis du ønsker at blive læge, skal du forberede dig på et langt og hårdt forløb, men også et forløb med utallige spændende udfordringer og rig lærdom. Hvad undervisningen angår på medicinstudiet, kan du glæde dig til at lære og blive dygtig til blandt andet sundhedspsykologi og biokemi. Med uddannelsen behøver du ligeledes nødvendigvis ikke at blive læge. Efter kandidaten kan du for eksempel lave forskningsarbejde ved universiteter eller arbejde i medicinalindustrien.

Sygeplejerskeuddannelsen

Har du ikke lyst til at begive dig ud på det lange lægeeventyr, kan du i stedet hoppe på sygeplejerskebølgen, som tager mindre tid, men som stadig vil sørge for, at du dagligt kommer til at møde patienter og være i kontakt med mennesker, der har brug for din hjælp. Sygeplejerskeuddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, som tager 3 ½ år. Igennem uddannelsen vil du blandt andet blive undervist i folkesundhedsvidenskab og sygeplejebegreber. Efter de 3 ½ år venter der interessante jobs på for eksempel hospitaler, plejehjem samt i humanitære organisationer rundt omkring i verden, hvor der er brug for din hjælp.

Bioanalytiker

En anden spændende professionsbachelor for dig, der har lyst til at hoppe i den hvide kittel og eksperimentere i laboratorier, er bioanalytikeruddannelsen. Som bioanalytiker kan du blandt andet udføre, kvalitetssikre og formidle biomedicinske analyser og undersøgelser. Dit arbejde vil desuden blive centralt for diagnostik af sygdomme i sundhedsvæsenet, så du klart vil komme til at gøre en forskel for de fremtidige generationer. Under uddannelsen vil du både få teoretiske undervisningsforløb samt praktiske uddannelsesforløb på hospitalslaboratorier. Efter uddannelsen, som tager 3 ½ år i alt, vil du for eksempel kunne arbejde på forskningslaboratorier og i hospitalsmiljøet.

Fysioterapeut

Med en fysioterapeutuddannelse kan du glæde patienter, der har behov for genoptræning. Denne uddannelse tager ligesom de to førnævnte 3 ½ år, så ønsket om at sidde på skolebænken i ikke alt for lang tid dermed kan blive opfyldt. Igennem uddannelsen vil du lære om kroppen, bevægelse samt om behandling og om forebyggelse af led- og muskelskader. Uddannelsen vil desuden veksle imellem teoretisk og praktisk undervisning. Efter endt uddannelse kan du arbejde med genoptræning af patienter på for eksempel hospitaler eller i idrætsorganisationer. Udover disse jobmuligheder kan du desuden arbejde med sundhedsfremme, behandling af fysiske skader samt rehabilitering.

Læs mere
Læs også..
Click to comment

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Mere om Uddannelse

To Top