Connect with us

Uddannelsesnetværket.dk

Stor mangel på faglærte i disse erhverv

Mechanic

Uddannelse

Stor mangel på faglærte i disse erhverv

Stor mangel på faglærte i disse erhverv

Udviklingen på det danske arbejdsmarked tegner et tydeligt billede. Selvom flere og flere unge vælger at uddanne sig, og pensionsalderen for de ældre stiger, viser det sig, at der stadig er mangel på arbejdskraft inden for specifikke faglærte erhverv. Denne mangel vil kun stige i fremtiden og gøre det vanskeligere for et stort antal af private virksomheder, der efterspørger den pågældende arbejdskraft. Særligt manglen på elektrikere, mekanikere samt handels- og kontoruddannede er tydelig på det danske arbejdsmarked. I dette indlæg får du et nærmere indblik i, hvilken betydning denne udvikling kan få for fremtidens danske arbejdsmarked.

Færre unge søger erhvervsuddannelser

En af de væsentligste årsager til manglen på blandt andet elektrikere, mekanikere samt handels- og kontoruddannede er, at rigtig mange unge i dag fravælger erhvervsuddannelserne. I stedet vælger flere og flere unge at tage videregående uddannelser på universitetet. Denne udvikling vil dog have store konsekvenser for det danske arbejdsmarked i fremtiden.

Inden for de næste mange år vil rigtig mange faglærte forlade arbejdsmarkedet for at gå på pension. Dette er store årgange med mange faglærte personer. Det bliver dog først problematisk, idet der ikke kommer samme mængde nyuddannede faglærte personer ind på arbejdsmarkedet. Der sker således en forskydning, som i fremtiden vil resultere i en stor mangel og efterspørgsel på særlige erhverv herunder særligt faggrupper som elektrikere og mekanikere.

Regeringen og store dele af folketinget har derfor i øjeblikket rettet blikket mod erhvervsuddannelserne. Det er nemlig vigtigt at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne. For at dette kan blive en realitet, er det vigtigt, at erhvervsuddannelserne fremstår attraktive for den unge målgruppe.

Virksomheder mangler arbejdskraft

I takt med at flere og flere faglærte går på pension, vil mange private virksomheder blive udsat for en stor mangel på faglært arbejdskraft. De private virksomheder kommer således til at stå i kø for blandt andet at ansætte nyuddannede mekanikere, elektrikere og handels- og kontoruddannede. Hvis ikke flere unge vælger erhvervsuddannelserne frem for de videregående uddannelser, vil det i fremtiden betyde, at mange private virksomheder ikke kan opfylde de ordrer og bestillinger, de får. Dette kan betyde, at de private virksomheder mister deres eksistensgrundlag. Hvis de private virksomheder mangler mekanikere til at montere dæk på kundernes biler, kan de ikke opfylde kundernes ønsker og behov. Der ses eksempelvis en tendens til, at flere og flere danskere vælger at bestille deres vinterdæk online på sider som daekonline.dk. og montere disse på egen hånd. Denne udvikling betyder, at nogle private virksomheder således bliver sprunget over. Hvis en sådan udvikling spreder sig til flere erhvervsgrupper, kan det gå hårdt ud over en lang række private virksomheder, der i dag lever af at levere sådanne services og ydelser.

Problematikken er derfor todelt. Fremtidsforskerne forudser en stigende mangel på faglærte erhvervsfolk som mekanikere og elektrikere, samtidig med at flere og flere danskere vælger at ordne ydelserne på egen hånd. Hvordan fremtidens arbejdsmarked kommer til at se ud, er dog stadig uvist.

Læs mere
Læs også..
Click to comment

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Mere om Uddannelse

To Top