Connect with us

Uddannelsesnetværket.dk

Integration af migranter og indvandrere på arbejdsmarkedet

Arbejdsmarked

Integration af migranter og indvandrere på arbejdsmarkedet

Integration af migranter og indvandrere på arbejdsmarkedet

Der bor mange migranter og indvandrere i Danmark. De er måske kommet hertil fra krig og traumer, de har ikke dansk som modersmål, og de er fra en anden kultur. Det er vigtigt både for indvandrerne selv og for det danske samfund, at migranterne og indvandrerne bliver integreret i samfundet og især på arbejdsmarkedet.

Et stort potentiale for det danske samfund

Det danske samfund har brug for den arbejdsstyrke, som migranterne og indvandrerne udgør. Ser man blot på ændringer i befolkningens alderssammensætning, vil der ske et markant fald i arbejdsstyrken. Vi bliver flere ældre, der, når de skal på pension, vil mangle på det danske arbejdsmarked. Ifølge en rapport fra LO og DA vil der blive 200.000 personer færre i den danske arbejdsstyrke i løbet af de næste 40 år, hvis befolkningens arbejdsmarkedstilknytning forbliver uændret. Hvis indvandrere hurtigt og effektivt bliver integreret på arbejdsmarkedet, vil det bidrage stort til arbejdsstyrken, beskæftigelsen og væksten i Danmark.

Lysten og accepten til at arbejde

Mange indvandrere har et stort arbejdspotentiale og vil gerne være en del af det danske samfund. Ved at få indvandrere integreret på det danske arbejdsmarked synliggør vi arbejdspotentialet blandt indvandrere og migranter, og det er vigtigt. Samtidig kommer arbejdspladserne i højere grad til at afspejle den danske befolkningssammensætning, og rummeligheden vil blive større.
Det vil også gøre den enkelte indvandrer eller migrant godt at blive en del af det danske arbejdsmarked. De vil føle sig mindre udstødte og marginaliserede og have lyst til at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet og bidrage til det samfund, de bor i nu. Der vil derved være større chance for, at flere migranter og indvandrere komme i beskæftigelse, hvis de bliver godt integreret på arbejdsmarkedet. Det vil gavne og sikre fremtidig vækst og velstand i Danmark.

Indvandrere og migranter i job

Det er særligt job indenfor rengøringsbranchen, hotel- og restaurationsbranchen og andre serviceerhverv, som flygtninge finder. Det siger en analyse fra Danmarks Statistik (2016). Selvom mange af disse job ofte er ufaglærte, er det stadig vigtigt at kunne tale sproget dansk. Har man fx et rengøringsjob, er det vigtigt at kunne dansk for at forstå, hvordan man bruger rengøringsmidler eller bestemte maskiner som industristøvsugere. Skal man, som et eksempel, bestille en industristøvsuger hjem, gøres det ofte fra nowas.dk, og her skal man kunne forstå dansk for at bestille det rigtige produkt hjem. Ligeledes skal brugsanvisningen kunne læses og forstås. Der er altså specifikke fagtermer, man skal kunne indenfor de bestemte job. LO og DA foreslår, at der skal en mere fleksibel danskundervisning til, så sproget også kan læres på arbejdspladsen. Dermed vil en indvandrer, der arbejder som rengøringsassistent, lære, hvad de bestemte rengøringsmidler hedder, og hvordan man på dansk bestiller dem hjem, mens han/hun er på jobbet.

Beskæftigelse er nøglen

Indvandrere og migranter skal flyttes fra passiv forsørgelse og ind på det danske arbejdsmarked. Det vil ikke kun gavne beskæftigelsen, væksten og velstanden i det danske samfund, men også den enkelte indvandrer. Med opfordringen til at blive en del af arbejdsmarkedet og med en god modtagelse på arbejdspladsen vil lysten til og glæden ved at arbejde blive større.

Læs mere
Læs også..
Click to comment

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Mere om Arbejdsmarked

To Top