Connect with us

Uddannelsesnetværket.dk

Hvordan kan evaluering føre til bedre undervisning?

Ikke kategoriseret

Hvordan kan evaluering føre til bedre undervisning?

Hvordan kan evaluering føre til bedre undervisning?

Feedback og evaluering af undervisning skal ikke bare betragtes som noget, der skal overstås. Flere undersøger viser, at feedback og evaluering er yderst givende – ikke blot når det handler om at kvalitetsudvikle undervisningen, men også i forhold til de studerendes udbytte og læring. Der er mange måder, hvorpå feedback og undervisningsevaluering kan foregå, og nogle er mere ideelle end andre. I dette blogindlæg kan du læse om, hvordan feedback kan være et nyttet værktøj, hvor studerende og undervisereren kan samarbejde om at evaluere undervisningen.

Feedback er kernen i udvikling af læring

En form for evaluering og feedback, du hyppigt vil støde på, er den formative udgave. At evalueringen er formativ omfatter, at den er fremadrettet og er fremtidsorienteret. Det kan eksempelvis være i forhold til, hvilke handler og ændringer der skal foretages for at forbedre undervisningen. Når feedback og evaluering kan betragtes som kernen i udviklingen af læringen, betyder det også, at det i formativ evaluering er en forudsætning, at de involverede – det vil sige dig, dine medstuderende og din underviser – engagerer sig i forhold til udviklingen. Du som studerende har noget at skulle have sagt, og at du har mulighed for at tilkendegive dine holdninger og opfattelser. Undervisningen handler først og fremmest om, at du får noget ud af den, og hvis undervisningen ikke lever op til dens formål, er det væsentligt, at dette bliver italesat.

Samarbejde mellem underviser og studerende

Feedback er som sådan ikke noget nyt i forhold til evaluering af undervisningen. Dog udvikles måderne, hvorpå der evalueres, hele tiden, og dette kan foregå på forskellig vis. En god feedbackkultur er ikke noget, din underviser eller dig og din medstuderende kan skabe alene, men skal derimod være et samarbejde mellem jer. Gennem et samarbejde har underviseren god mulighed for at give personlig feedback til dig, men kan ligeledes invitere til en åben dialog. Evalueringen af undervisningen kan derfor både foregå en-til-en, og som noget I gør i fællesskab. Begge dele har sine styrker. Evaluering af undervisningen kan derfor Omvendt kan en god feedbackkultur bidrage til, at I studerende frit kan henvende jer til jeres underviser, hvis der er noget, I synes, skal laves om.

Hvordan kan evalueringen sammensættes?

Feedbacken og undervisningsevalueringen kan tage flere tematikker op alt efter, hvad der er behov for at få italesat. Det første punkt, evalueringen kan eller bør indeholde, er en beskrivelse af, om målene for undervisningen bliver opnået, og om indholdet er meningsfuldt. Hertil er det relevant at inddrage de officielle læringsmål, som findes på de fleste uddannelsesinstitutioners hjemmesider, når du søger efter det specifikke fag.

 

Spørgsmål om, hvordan skal målene for undervisningen se ud fremadrettet, kan være væsentlige at tage op. Skal der foretages ændringer, eller kører det fint som nu? Et andet aspekt, evaluering kan omhandle, er selvrefleksion. Det er altid god idé at reflektere over dine egne handlinger og spørge dig selv, hvordan du står fagligt lige nu, og om der er noget, som du selv kan gøre, for at undervisningen kan blive bedre og give et større udbytte. Står det uklart, hvor undervisningen skal føre hen, er det vigtigt at få underviseren til at forklare, hvad de næste skridt skal være, så du og dine medstuderende har noget at forholde jer til og arbejde henimod.

Læs mere
Læs også..
Click to comment

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Mere om Ikke kategoriseret

To Top